Thứ Sáu, ngày 01 tháng 3 năm 2013

"Lịch sử không nói đúng hay sai,
Lịch sử chỉ nói phải hay trái."Khoảnh khắc trước và sau ngày 30 - 4 - 1975

0 nhận xét:

Đăng nhận xét